Các khóa đào tạo theo yêu cầu

VNNEDU xây dựng và triển khai các khóa học theo yêu cầu : KỸ NĂNG, TƯ DUY-QUẢN TRỊ- CHIẾN LƯỢC- DỰ ÁN- ĐẤU THẦU được DN đánh giá cao, nội dung phong phú, giảng viên hàng đầu khu vực, mang tầm quốc tế.