Chuyên viên EHS điều cần thiết đối với Người làm công tác An toàn và Cán bộ bán chuyên trách An toàn lao động cho Doanh nghiệp

Nắm vững và thực hiện tốt công tác AN TOÀN- SỨC KHOẺ- MÔI TRƯỜNG tại doanh nghiệp đang là một trong những vấn đề được xã hội và các cấp quản lý quan tâm.

Hiện nay công tác vận hành và triển khai hệ thống quản lý EHS tại doanh nghiệp đang được quan tâm và triển khai rộng rãi. Ngày 02/12/2020 – 09/12/2020 Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục phối hợp với các Ban Quản lý các KCN, khối doanh nghiệp tổ chức khoá học: ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN EHS cho Người làm công tác An toàn và Cán bộ bán chuyên trách về An toàn vệ sinh lao động.

Tham gia khoá học là 150 học viên là các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về An toàn lao động, môi trường tại các Doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương và các bạn sinh viên năm 3-4 thuộc Đại Học Công Đoàn, Đại học Mỏ Địa chất, Đại học Tài nguyên – môi trường.

Phát biểu khai mạc Khoá học ThS. Lê Thương Huyền – Trưởng phòng đào tạo và Truyền thông nhấn mạnh về tầm quan trọng của khoá đào tạo và đánh giá đây là một chương trình đào tạo chuyên sâu, rất cần thiết cho quá trình làm việc và áp dụng tại doanh nghiệp. Kết thúc khoá học 150 học viên tham gia khoá học sẽ được Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục tổ chức thi sát hoạch và cấp chứng nhận chuyên viên EHS để phục vụ cho quá trình công tác sau này.

Tiếp nối thành công kháo đào tạo CHUYÊN VIÊN EHS lần này, Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục tiếp tục tuyển sinh Khoá đào tạo CHUYÊN VIÊN EHS trên phạm vi toàn quốc với các đối tượng như sau:

  • Những người làm việc trong công ty chuyên về sản xuất, nhà máy, công trường, hóa chất, sinh học
  • Các tổ chức, cá nhân làm về OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000,…
  • Cán bộ phụ trác lĩnh vực môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp
  • Các trưởng bộ phận chuyên trách về môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp
  • Các trưởng bộ phận chuyên trách về môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp
  • Sinh viên trong ngành môi trương, bảo hộ lao động, hóa chất, sinh học

Mọi. chi tiết vui lòng liên hệ: BAN ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG – VIÊN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC; Hotline: 0865.112.199

 

Tags: , ,