Dịch vụ tư vấn

VNNEDU triển khai các hoạt động tư vấn: ISO-5S- XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSE- MÔI TRƯỜNG. Với phương châm phục vụ tốt nhất về dịch vụ, hợp lý về chi phí, chính sách hỗ trợ tối đa. VNNEDU sẽ là người bạn đồng hành tới mọi DN