Khai giảng khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá cho CBNV thuộc Tập đoàn EVN

Ngày 3/3/2021 Tại hội trường phòng họp 309 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Cửa Bắc – Ba Đình – Hà Nội. Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục long trọng tổ chức khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá cho CBNV thuộc các Ban/Phòng cho Tập đoàn Điện Lực Việt Nam.

Tham gia đào tạo có sự phối hợp của Hội Thẩm định giá Việt Nam, Khóa học diễn ra với 24 buổi với 07 chuyên đề cơ bản liên quan đến công tác về thẩm định giá, đầu tư, pháp luật đất đai, quy cách định giá tài sản.

Tham dự buổi khai giảng có đại diện các đơn vị:

Về phía đơn vị đào tạo và phối hợp có:

 • TS Nguyễn Tiến Thỏa – Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam
 • TS Nguyễn Hữu Tài – Phó GĐ Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục
 • TS Trần Quang Huy – Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Về phía đơn vị chủ trì có:

 • Ông Nguyễn Trường Giang – Phó GĐ Công ty Viễn thông điện lực và CNTT

Và sự hiện diện đông đủ của 30 học viên tham gia khóa học là các CBNV lãnh đạo, chủ chốt các phòng/ban.

Sau lễ khai giảng là phần trình bày của TS Trần Quang Huy – Phó Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội về chuyên đề về pháp luật về giá và các văn bản liên quan.

Sau đây là chương trình khóa học :

Chuyên đề 1: Pháp luật có liên quan áp dụng trong hoạt động thẩm định giá và định giá tài sản ( tiếp )

 • Pháp luật về tài sản và các quyền về tài sản
 • Pháp luật về hợp đồng
 • Pháp luật về giải quyết tranh chấp, về phá sản
 • Pháp luật về doanh nghiệp
 • Pháp luật về kinh doanh bất động
 • Pháp luật về giá và TĐG
 • Pháp luật về thuế

Chuyên đề 2: Nguyên lý hình thành giá cả thị trường.

 • Phạm trù giá cả trong nền kinh tế thị trường.
 • Bản chất kinh tế của phạm trù giá cả ( theo học thuyết của Mác)
 • Phân loại chi phí và xác định chi phí
 • Cơ chế vận động của giá cả thị trường.
 • Các hình thái thị trường và ứng xử về giá trong các hình thái thị trường
 • Phương pháp định giá
 • Cơ chế quản lý giá theo quy định hiện hành.

Chuyên đề 3: Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

 • Khái niệm về thẩm định giá.
 • Cơ sở giá trị của thẩm định giá
 • Các nguyên tắc thẩm định giá
 • Quy trình thẩm định giá
 • Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
 • Các cách tiếp cận và các phương pháp thẩm định giá trong các cách tiếp cận
 • Toán ứng dụng trong thẩm định giá
 • Báo cáo về thẩm định giá,chứng thư thẩm định giá.

Chuyên đề 4: Thẩm định giá trị doanh nghiệp

 • Khái niệm, vai trò, mục đích và ý nghĩa của thẩm định giá trị doanh nghiệp
 • Tổng quan về thẩm định giá doanh nghiệp
 • Các cơ sở giá trị của thẩm định giá doanh nghiệp
 • Các nguyên tắc thẩm định doanh nghiệp
 • Các cách tiếp cận các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
 • Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa theo quy định hiện hành .

Chuyên đề 5: Thẩm định giá bất động sản

 • Vai trò mục đích và ý nghĩa của thẩm định giá bất động sản.
 • Tổng quan về thẩm định giá bất động sản
 • Nguyên tắc thẩm định giá bất động sản
 • Các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá
 • Quy trình và các phương pháp thẩm định giá bất động sản chuyên biệt

Chuyên đề 6 : Thẩm định giá máy,  thiết bị

 • Vai trò, mục đích và ý nghĩa của thẩm định giá máy, thiết bị .
 • Khái niệm, bản chất, phân loại máy, thiết bị.
 • Thị trường máy, thiết bị.
 • Cơ sở giá trị của thẩm định giá máy, thiết bị tivi, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh
 • Các yếu tố tác động đến giá máy, thiết bị.
 • Quy trình thẩm định gía máy, thiết bị.
 • Cơ sở giá trị của thẩm định giá máy, thiết bị
 • Các yếu tố tác động đến giá máy, thiết bị.
 • Quy trình thẩm định gía máy, thiết bị.

 

Chuyên đề 1: Pháp luật có liên quan áp dụng trong hoạt động thẩm định giá và định giá tài sản ( tiếp )

 • Pháp luật về tài sản và các quyền về tài sản
 • Pháp luật về hợp đồng
 • Pháp luật về giải quyết tranh chấp, về phá sản
 • Pháp luật về doanh nghiệp
 • Pháp luật về kinh doanh bất động
 • Pháp luật về giá và TĐG
 • Pháp luật về thuế

Chuyên đề 2: Nguyên lý hình thành giá cả thị trường.

 • Phạm trù giá cả trong nền kinh tế thị trường.
 • Bản chất kinh tế của phạm trù giá cả ( theo học thuyết của Mác)
 • Phân loại chi phí và xác định chi phí
 • Cơ chế vận động của giá cả thị trường.
 • Các hình thái thị trường và ứng xử về giá trong các hình thái thị trường
 • Phương pháp định giá
 • Cơ chế quản lý giá theo quy định hiện hành.

Chuyên đề 3: Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

 • Khái niệm về thẩm định giá.
 • Cơ sở giá trị của thẩm định giá
 • Các nguyên tắc thẩm định giá
 • Quy trình thẩm định giá
 • Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
 • Các cách tiếp cận và các phương pháp thẩm định giá trong các cách tiếp cận
 • Toán ứng dụng trong thẩm định giá
 • Báo cáo về thẩm định giá,chứng thư thẩm định giá.

Chuyên đề 4: Thẩm định giá trị doanh nghiệp

 • Khái niệm, vai trò, mục đích và ý nghĩa của thẩm định giá trị doanh nghiệp
 • Tổng quan về thẩm định giá doanh nghiệp
 • Các cơ sở giá trị của thẩm định giá doanh nghiệp
 • Các nguyên tắc thẩm định doanh nghiệp
 • Các cách tiếp cận các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
 • Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa theo quy định hiện hành .

Chuyên đề 5: Thẩm định giá bất động sản

 • Vai trò mục đích và ý nghĩa của thẩm định giá bất động sản.
 • Tổng quan về thẩm định giá bất động sản
 • Nguyên tắc thẩm định giá bất động sản
 • Các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá
 • Quy trình và các phương pháp thẩm định giá bất động sản chuyên biệt

Chuyên đề 6 : Thẩm định giá máy,  thiết bị

 • Vai trò, mục đích và ý nghĩa của thẩm định giá máy, thiết bị .
 • Khái niệm, bản chất, phân loại máy, thiết bị.
 • Thị trường máy, thiết bị.
 • Cơ sở giá trị của thẩm định giá máy, thiết bị
 • Các yếu tố tác động đến giá máy, thiết bị.
 • Quy trình thẩm định gía máy, thiết bị.
 • Cơ sở giá trị của thẩm định giá máy, thiết bị
 • Các yếu tố tác động đến giá máy, thiết bị.
 • Quy trình thẩm định gía máy, thiết bị.

 

Tags: , , ,