Quy định cấp Chứng nhận nghiệp vụ vận tải ÔTô theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Tại quy định thông tư 12/2020/TT-BGTVT ban hành ngày 29/05/2020 về QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ đã nêu về bắt buộc về việc tập huấn và cấp chứng nhận vận tải đối với lái xe và người phụ xe. Cụ thể như sau (Trích tại điều 16 ở thông tư 12/2020/TT-BGTVT)

Điều 16. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

 1. Đối tượng tập huấn: người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
 2. Nội dung tập huấn: theo chương trình khung của Bộ Giao thông vận tải.
 3. Thời điểm tập huấn
 4. a) Trước khi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải;
 5. b) Định kỳ không quá 03 năm, kể từ lần tập huấn trước đó.
 6. Cán bộ tập huấn bao gồm:
 7. a) Giáo viên chuyên ngành vận tải của các trường từ trung cấp trở lên có đào tạo chuyên ngành vận tải đường bộ; người có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên;
 8. b) Người có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ.
 9. Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và đáp ứng các yêu cầu sau:
 10. a) Đảm bảo đúng các nội dung theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này;
 11. b) Trong quá trình tổ chức tập huấn đơn vị kinh doanh vận tải được phối hợp với đơn vị vận tải khác, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, hiệp hội vận tải ô tô địa phương, cơ sở đào tạo người lái xe ô tô, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, các trường đào tạo từ trung cấp trở lên (các trường có chuyên ngành vận tải) để tổ chức tập huấn cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe;
 12. c) Trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị tổ chức tập huấn thông báo đến Sở Giao thông vận tải địa phương về kế hoạch tập huấn, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự tập huấn để kiểm tra, giám sát;
 13. d) Cấp Giấy chứng nhận đối với những người đã hoàn thành tập huấn theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; lưu hồ sơ chương trình tập huấn và kết quả tập huấn tối thiểu trong 03 năm.

Viện đào tạo và Quản lý giáo dục là tổ chức đào tạo chuyên nghiệp, luôn mong muốn mang giá trị thực tiễn nhân văn đến với các doanh nghiệp và góp phần cụ thể hóa các nội dung đã quy định. Chính vì vậy Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục được Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam ủy quyền trong hoạt động tuyển sinh, tư vấn đào tạo theo thông tư 12/2020/TT-BGTVT trên phạm vi toàn quốc.

Để nhận thông tin và đăng ký tham gia học và cấp chứng nhận nghiệp vụ vận tải, quý doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ:

ThS. Lê Thương Huyền – Trưởng phòng Đào tạo và Truyền Thông; Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục.

Điện thoại: 0865.112.199 ; Email: vienquanlygiaoduc.edu@gmail.com

Tags: , ,