Các khóa đào tạo bắt buộc

VNNEDU có kinh nghiệm và năng lực tổ chức các khóa theo quy định của nhà nước trên phạm vi toàn quốc với các khóa AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN ĐIỆN – AN TOÀN HÓA CHẤT- SƠ CẤP CỨU – PCCC.