Khoá đào tạo Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên và phát triển kỹ năng nhân sự cho quản lý cấp trung

Động lực là chìa khóa cho nhân viên thành công, nó có thể thúc đẩy mạnh mẽ sự gắn kết của họ, hiệu suất làm việc và sự sáng tạo trong công việc. Để vận hành một công ty, một tập đoàn phát triển thì việc giữ lửa nhiệt huyết và tạo động lực làm việc cho nhân viên là một việc tối quan trọng. Viettel là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam với hơn 50.000 nhân viên trải dài trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới thì ” Tạo động lực làm việc cho nhân viên và phát phiển kỹ năng nhân sự” là một trong những ưu tiên hàng đầu. Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục rất hân hạnh được làm đối tác chính trong các chương trình đào tạo kỹ năng nhân sự cho tập đoàn Viettel.

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên đề ” Tạo động lực làm việc cho nhân viên và phát phiển kỹ năng nhân sự” viện Đào tạo và Quản lý giáo dục xây dựng các chương trình luôn chú trọng phương pháp và nội dung đào tạo đúng đối tượng

Phần I. Tạo động lực cho người lao động: Động cơ # Động lực???

                                                                         Cảm hứng # Động lực???

  1. Kỹ năng tạo động lực:

– Bậc thang tạo động lực

– 6 yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động

2. Các phương pháp tạo động lực:

Các học thuyết tạo động lực

– Thuyết nhu cầu của Maslow

– Thuyết X và thuyết Y của Donglas MsGregor

– Thuyết 2 yếu tố của Herzberg

– Thuyết kỳ vọng của Vroom

  3. Cách Quản lý nhân viên 

– Quản lý nhân viên theo tính cách

– Công cụ đoán tính cách con người: DISC

Phần II- Đào tạo và phát triển nhân viên

1. phân tích những vấn đề tồn tại

2. Các phương pháp huấn luyện và đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp

3. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo

4. Đánh giá chất lượng đào tạo

5. Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên

Sau quá trình đào tạo sẽ giúp học viên nắm được những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển “năng lực  tạo động lực làm việc” với vai trò làm một nhà quản lý. Hiểu rõ được lộ trình công danh là sơ đồ  định hướng phát triển nhân viên có cấu trúc logic và khả thi, giúp nhân viên hình dung được tất cả con đường dẫn tới chức danh công việc cao nhất có thể đạt được trong sự nghiệp