Đào tạo An toàn vệ sinh lao động và cách phòng ngừa với dịch bệnh nCoV

Tính cấp thiết và bắt buộc của đào tạo An toàn lao động

Đào tạo An toàn vệ sinh lao động là quy định bắt buộc của Người sử dụng lao động cần có trách nhiệm đối với Người lao động trong công tác đào tạo huấn luyện và tuyên truyền được quy định rõ ở Luật An toàn và Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 do Quốc hội ban hành năm 2015.

Đào tạo An toàn vệ sinh lao động sẽ là cơ sở để người sử dụng lao động được phổ biến các nội quy, quy định của pháp luật và hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất để hướng đến môi trường làm việc an toàn, góp phần vào nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp.

VNNEDU là Tổ chức đào tạo An toàn vệ sinh lao động chuyên nghiệp

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV trên toàn thế giới và lãnh thổ Việt Nam, dịch bệnh được đánh giá là đại dịch của toàn Thế giới, dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến mỗi quốc gia và chính các doanh nghiệp, người lao động cũng đang phải đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Nhằm chung tay vì một môi trường lao động an toàn, góp phần nâng cao nhận thức hành vi cho chính người lao động và đội ngũ quản lý các cấp của doanh nghiệp trong việc chủ động và phòng ngừa tai nạn và các bệnh truyền nhiễm hiện nay. Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục đã mạnh dạn đề xuất ý tưởng và phối hợp với chính doanh nghiệp là cần tổ chức đào tạo An toàn và vệ sinh lao động kết hợp với tuyên truyền về phòng tránh dịch bệnh nCoV.

Ngày 19/03/2020 tại Vĩnh Phúc, VNNEDU kết hợp với doanh nghiệp đã tổ chức thành công khóa đào tạo An toàn lao động và chia sẻ về công tác vệ sinh lao động, sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra cho người lao động. Tham gia giảng dạy có BSCK1 Nguyễn Thế Kỷ đã trực tiếp chia sẻ và trao đổi cho người lao động với hơn 500 người lao động được học tập.

Khóa học mang lại hết sức ý nghĩa trong xu thế hiện nay với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nội dung trao đổi khoa học, có tính cấp thiết và đi thẳng vào quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động. VNNEDU được lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động đánh giá cao, đồng thời đề nghị VNNEDU tiếp tục có những sáng kiến, phối hợp với nhiều danh nghiệp hơn nữa trong hoạt động đào tạo An toàn và Vệ sinh lao động

Chương trình nội dung đào tạo An toàn lao động, vệ sinh lao động và sơ cấp cứu

Chương trình An toàn lao động- Vệ sinh lao động

 • Chế độ chính sách và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động
 • An toàn và vệ sinh lao động và các điểm mới có liên quan
 • Nhận diện mối nguy và cách phòng tránh tai nạn lao động trong sản xuất
 • Xây dựng văn hóa an toàn tại doanh nghiệp hiện nay.

Chương trình sơ cấp cứu và hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh

 • Vệ sinh lao động và tính cấp thiết của công tác vệ sinh tại doanh nghiệp
 • Quy định về sơ cấp cứu và ứng phó với các tai nạn thường gặp.
 • Trình tự và thao tác khi tham gia sơ cứu với các tai nạn thường gặp
 • Phòng ngừa dịch bệnh nCoV hiệu quả với các biện pháp đơn giản
 • Thực hành và tự đánh giá diễn biến của bệnh lý có liên quan.

Xe đạp bánh 16 inch

Tính cấp thiết và bắt buộc của đào tạo An toàn lao động

Đào tạo An toàn vệ sinh lao động là quy định bắt buộc của Người sử dụng lao động cần có trách nhiệm đối với Người lao động trong công tác đào tạo huấn luyện và tuyên truyền được quy định rõ ở Luật An toàn và Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 do Quốc hội ban hành năm 2015.

Đào tạo An toàn vệ sinh lao động sẽ là cơ sở để người sử dụng lao động được phổ biến các nội quy, quy định của pháp luật và hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất để hướng đến môi trường làm việc an toàn, góp phần vào nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp.

VNNEDU là Tổ chức đào tạo An toàn vệ sinh lao động chuyên nghiệp

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV trên toàn thế giới và lãnh thổ Việt Nam, dịch bệnh được đánh giá là đại dịch của toàn Thế giới, dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến mỗi quốc gia và chính các doanh nghiệp, người lao động cũng đang phải đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Nhằm chung tay vì một môi trường lao động an toàn, góp phần nâng cao nhận thức hành vi cho chính người lao động và đội ngũ quản lý các cấp của doanh nghiệp trong việc chủ động và phòng ngừa tai nạn và các bệnh truyền nhiễm hiện nay. Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục đã mạnh dạn đề xuất ý tưởng và phối hợp với chính doanh nghiệp là cần tổ chức đào tạo An toàn và vệ sinh lao động kết hợp với tuyên truyền về phòng tránh dịch bệnh nCoV.

Ngày 19/03/2020 tại Vĩnh Phúc, VNNEDU kết hợp với doanh nghiệp đã tổ chức thành công khóa đào tạo An toàn lao động và chia sẻ về công tác vệ sinh lao động, sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra cho người lao động. Tham gia giảng dạy có BSCK1 Nguyễn Thế Kỷ đã trực tiếp chia sẻ và trao đổi cho người lao động với hơn 500 người lao động được học tập.

Khóa học mang lại hết sức ý nghĩa trong xu thế hiện nay với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nội dung trao đổi khoa học, có tính cấp thiết và đi thẳng vào quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động. VNNEDU được lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động đánh giá cao, đồng thời đề nghị VNNEDU tiếp tục có những sáng kiến, phối hợp với nhiều danh nghiệp hơn nữa trong hoạt động đào tạo An toàn và Vệ sinh lao động

Chương trình nội dung đào tạo An toàn lao động, vệ sinh lao động và sơ cấp cứu

Chương trình An toàn lao động- Vệ sinh lao động

 • Chế độ chính sách và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động
 • An toàn và vệ sinh lao động và các điểm mới có liên quan
 • Nhận diện mối nguy và cách phòng tránh tai nạn lao động trong sản xuất
 • Xây dựng văn hóa an toàn tại doanh nghiệp hiện nay.

Chương trình sơ cấp cứu và hư

 

Đăng kí đang cập nhật…..