Đội ngũ VNNEDU

STT Họ và Tên Chức vụ công tác
I.          GV An toàn
1 GS.TS. Lê Văn Trình Chủ tịch hội khoa học kỹ thuật ATVSLĐ Việt Nam
2 TH.S.Nghiêm Xuân Hùng Phó giám đốc trung tâm khoa học công nghệ tư vấn hỗ trợ

ATVSLĐ-hội KHKT ATVSLĐ Việt Nam

3 TS.Đặng Quốc Nam Nguyên Phó giám đốc trung tâm an toàn lao động Viện

NCKHKT bảo hộ lao động

4 KS.Trần Thị Văn Thu Nguyên Trưởng phòng huấn luyện và truyền tin, tuyên truyền-

CVC cục AT lao động, Bộ lao động-thương binh và xã hội.

II.        Giảng viên Đấu thầu
1 Nguyễn Việt Hùng Nguyên vụ trưởng vụ quản lý đấu thầu, bộ KHĐT
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó cục trưởng, cục quản lý đấu thầu, Bộ KHĐT
3 Tô Minh Thu Phòng cơ chế-Viện Kinh tế Xây Dựng-Bộ Xây Dựng
III.       Giảng viên Đầu tư
1 ThS. Ngô Văn Tăng Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ KHĐT
2 ThS. Ngô Văn Giang PGĐ Trung tâm BDCB Kinh Tế-Kế Hoạch. MPI
VI. Một số khóa học khác: Quản lý dự án, chỉ huy trƣởng, giám sát….
1 TS.Nguyễn Trí Dũng Bộ Xây dựng
2 PGS.TS.Trần Quốc Dũng Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc, QHĐT và nông thôn – Bộ

XD

3 GS.TS.Trần Trịnh Tường Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế XD – Bộ XD
4 Th.S.Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng phòng máy &TB công nghệ XD-Viện KTXD
Bài viết trước đó Năng lực VNNEDU
Bài viết sau đó Về chúng tôi