Năng lực VNNEDU

Viện Đào Tạo Và Quản lý Giáo Dục tự hào có được đội ngũ chuyên gia và giảng viên uy tín, giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực tham gia; phương pháp và công nghệ giảng dạy tiên tiến, các quy trình tiến hành được chuẩn hoá.Viện chúng tôi đã đạt được sự vượt trội về tính chuyên nghiệp, hiệu quả và lợi ích kinh tế từ các chương trình đào tạo, các khóa học.

+ Giảng viên cơ hữu: gồm 30 Giảng viên cơ hữu ký hợp đồng không xác định thời hạn giảng dạy tại các khóa học do Viện Đào Tạo Và Quản lý Giáo Dục tổ chức.

+ Giảng viên thỉnh giảng: Hơn 200 giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy tại các khóa học khóa học do Viện Đào TạoVà Quản lý Giáo Dục tổ chức.