Khai giảng khóa đào tạo Nguồn giám đốc Cụm/Huyện thuộc Tổng Công ty CP Công trình Viettel tại Học viện Viettel

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 18/11/2020 tại Học viện Viettel – Hòa Lạc, Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục (VNNEDU) phối hợp với Tổng công ty CP Công trình Viettet (VCC) và Học viện Viettel (VTA) long trọng tổ chức lễ khai mạc chương trình đào tạo ” Nguồn giám đốc Quận/huyện cho các TTKT Viettel tỉnh Khu vực 1 thuộc Tổng công ty CP Công trình Viettel.

Tham dự và chỉ đạo khóa học có:

1/ Lãnh đạo Tổng công ty công trình Viettel

  • Thượng tá Dương Đại Lâm – Trưởng phòng đào tạo và Truyền thông
  • Trung tá: Lê Quang Thanh – Phó trưởng phòng đào tạo và Truyền thông

2/ Lãnh đạo Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục

  • TS Nguyễn Hữu Tài – Phó giám đốc, chủ tịch hội đồng chuyên môn
  • ThS Lê Thương Huyền – Trưởng phòng đào tạo
  • TS Nguyễn Hải Ninh – GĐ Trung tâm hợp tác Quốc tế; Đại học Ngoại thương; Cố vấn ban chiến lược Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục
  • TS. Lê Tân – Trưởng phòng đào tạo; Viện Việt Nam học, Đại học QGHN; Cố vấn chuyên môn Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục.
  • TS Nguyễn Thị Thu Trang – Đại học Ngoại thương; Cố vấn ban đào tạo Viện Đào tạo và quản lý giáo dục.

Tham dự khóa học có 222 đồng chí học viên, là các giám đốc, phó giám đốc, đội trưởng các cụm, huyện thuộc các TTKT Viettel Tỉnh thuộc VCC.

Khóa đào tạo diễn ra 12 ngày đào tạo với 03 chuyên đề đã được ban đào tạo VNNEDU và VCC thiết kế nhằm trang bị cho các học viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu, với mục đích sau khi học xong các tân giám đốc sẽ có những luồng tư tưởng mới, những tri thức hiện đại, những đam mê và kỹ năng để áp dụng vào công việc; cụ thể

  • Chuyên đề 01: Kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng quản trị kinh doanh
  • Chuyên đề 02: Lập kế hoạch giao việc, đánh giá và giám sát công việc hiệu quả
  • Chuyên đề 03: Kỹ năng quản trị nhân sự và kỹ năng tạo động lực cho nhân viên làm việc

Buổi khai giảng ngày 02/11/2020 diễn ra trong không khí vui tươi và cởi mở, trang nghiêm, lãnh đạo các đơn vị chúc mừng và có các chỉ đạo đối với khóa học.

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 18/11/2020 tại Học viện Viettel – Hòa Lạc, Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục (VNNEDU) phối hợp với Tổng công ty CP Công trình Viettet (VCC) và Học viện Viettel (VTA) long trọng tổ chức lễ khai mạc chương trình đào tạo ” Nguồn giám đốc Quận/huyện cho các TTKT Viettel tỉnh Khu vực 1 thuộc Tổng công ty CP Công trình Viettel.

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 18/11/2020 tại Học viện Viettel – Hòa Lạc, Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục (VNNEDU) phối hợp với Tổng công ty CP Công trình Viettet (VCC) và Học viện Viettel (VTA) long trọng tổ chức lễ khai mạc chương trình đào tạo ” Nguồn giám đốc Quận/huyện cho các TTKT Viettel tỉnh Khu vực 1 thuộc Tổng công ty CP Công trình Viettel.

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 18/11/2020 tại Học viện Viettel – Hòa Lạc, Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục (VNNEDU) phối hợp với Tổng công ty CP Công trình Viettet (VCC) và Học viện Viettel (VTA) long trọng tổ chức lễ khai mạc chương trình đào tạo ” Nguồn giám đốc Quận/huyện cho các TTKT Viettel tỉnh Khu vực 1 thuộc Tổng công ty CP Công trình Viettel.